Privacy Policy

Privacystatement Getjobsdone

Bij Getjobsdone vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen.

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Getjobsdone omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van kandidaten (ingeschreven studenten), websitebezoekers, contactpersonen die werken bij zakelijke relaties (zoals klanten of leveranciers).

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Getjobsdone Holding B.V. (KvK-nummer: 89513134) is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Getjobsdone B.V. bepaalt - rekening houdende met de geldende privacywetgeving - welke gegevens er van jou worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en voor hoe lang. Getjobsdone B.V. (hierna: ´Getjobsdone´ of ´wij´) verwerkt persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van kandidaten?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

Inschrijven

Op het moment dat jij je bij Getjobsdone inschrijft via onze website, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)

 • Geboortedatum

 • Postcode

 • Huisnummer + toevoeging

 • Telefoonnummer en e-mailadres

 • Opleidingen, cursussen en trainingen

 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk

 • Interesses in branches

 • IBAN + naam

 • Profielfoto

 • Omschrijving

 • Foto (vrijwillig te uploaden, zonder consequenties als je dat niet doet. Let op: potentiële werkgevers kunnen je foto zien.)

 • Accountinformatie: reviews, inschrijvingen, afgeronde opdrachten, datum aanmelding, datum laatste login, datum laatste wijziging.

Aan de slag:

Op het moment dat je voor opdrachtgevers van Getjobsdone gaat werken, kunnen wij en de betaalpartner de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)

 • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens

 • Overeenkomsten van opdracht

 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze administratie

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je een bepaalde dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden. Dus, Getjobsdone verwerkt je persoonsgegevens om:

 • Je relevante jobs te kunnen aanbieden op onze website

 • Een account voor je te kunnen aanmaken op onze website

 • Jouw geschiktheid voor een job te kunnen onderzoeken

 • Overeenkomsten van opdracht tussen jou en het bedrijf te kunnen sluiten
  Je te kunnen benaderen via telefoon, mail of post over werkgerelateerde zaken, nieuws, events,

 • ( gepersonaliseerde) aanbiedingen, reviews of het updaten van je account.
  Je per post aanbiedingen van Getjobsdone toe te kunnen sturen die voor jou interessant zijn en kunnen bijdragen aan jouw verdere ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

Getjobsdone mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verwerken, omdat:

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd

 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst van opdracht die jij met het bedrijf hebt, uit te kunnen voeren.

 • Het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw privacybelangen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom wij dat doen en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben.


Welke persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties?

Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers?

Op het moment dat je een van onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

 • Gebruikers ID

 • Unique identifiers

 • IP-adres

 • Geschatte locatie (op basis van IP-adres)

 • De internetbrowser die je gebruikt

 • Je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, aanmeldingen, interesse in branches instellen van een e-mailalert)

 • Soort apparaat (smartphone, tablet)

 • Feedback en gesprekken (via de chat)

 • Persoonsgegevens voor deelname aan polls en surveys

Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Ja dat kan, hiervoor moet je mailen naar info@Getjobsdone.nl

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Wat doen wij om je persoonsgegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot je persoonsgegevens te beperken, jouw account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin staat welke maatregelen wij allemaal nemen voor de beveiliging van je gegevens.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

Getjobsdone deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen kunnen dochterondernemingen zijn van GetJobsDone Holding B.V., organisaties die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties (zoals UWV of Belastingdienst) en zakelijke relaties.

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van de betaalprovider dat wij gebruiken zodat de opdrachtgever je kan betalen. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een eventuele verwerkersovereenkomst met de derde partij.

Delen wij gegevens met derde partijen buiten de EU?

Getjobsdone kan je gegevens delen met partijen die buiten de EU gevestigd zijn, zoals een softwareleverancier. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Afspraken over adequate veiligheidsmaatregelen om je gegevens goed te beschermen leggen wij vast in een eventuele verwerkersovereenkomst.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben.

 • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.

 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren.

 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen. 

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

Hoe verwijder ik mijn account en persoonsgegevens?

Als je besluit je GetJobsDone-account te verwijderen en je persoonsgegevens wilt laten verwijderen, volg dan de onderstaande stappen:

1. Stuur een e-mail vanaf het e-mailadres dat is gekoppeld aan je GetJobsDone-account naar support@getjobsdone.nl.

2. Geef duidelijk aan dat je je account wilt verwijderen en verzoek om verwijdering van je persoonsgegevens.

3. We zullen zo snel mogelijk reageren op je verzoek en je persoonsgegevens uit ons systeem verwijderen.

Houd er rekening mee dat sommige gegevens mogelijk bewaard moeten blijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor zakelijke doeleinden. We zullen echter alleen de noodzakelijke gegevens behouden en deze beschermen zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Heb je vragen of heb je hulp nodig bij het verwijderen van je account? Neem gerust contact met ons op via support@getjobsdone.nl. We staan klaar om je te helpen.

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Contact opnemen?

Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer: 033 – 200 24 77
E-mailadres: info@Getjobsdone.nl
Postadres: Getjobsdone, Wiekenweg 30, 3815KL Amersfoort