Gepubliceerd op 15 oktober 2021

Vergrijzing van de arbeidsmarkt: gevolgen en oplossingen

Blog
Nieuws

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat heeft consequenties voor de arbeidsmarkt. De gemiddelde leeftijd van de bevolking steeg in 30 jaar tijd van 31 jaar naar 42 jaar. De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking is momenteel ook 42 jaar en deze zal de komende jaren alleen maar blijven stijgen. (CBS)

Gevolgen

8 op de 10 werkgevers geeft aan zich zorgen te maken over de gevolgen van de vergrijzing op arbeidsmarkt. Dat is niet geheel onterecht, want de vergrijzing brengt meerdere uitdagingen met zich mee.

  • De vergrijzing zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt doordat een groot deel van de beroepsbevolking op korte termijn pensioneert. Het Centraal Planbureau noemt het een uitdaging voor bedrijven om genoeg gekwalificeerde werknemers en zelfstandigen aan te trekken.

  • Verzuimkosten zullen toenemen. Naar mate werknemers ouder worden, verzuimen ze vaker én langer.

  • Een loopbaan komt er anders uit te zien. De beroepsbevolking zal langer door moeten werken. In 2016 maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al bekend dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 ligt op 67 jaar en 3 maanden. Daarnaast wordt de beroepsbevolking meer nodig dan ooit. Omdat we, naar mate we ouder worden, minder zwaar werk aan kunnen, zullen we ons op latere leeftijd vaker om moeten scholen voor minder intensieve functies.

Oplossingen

Om de gevolgen van de vergrijzing op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken, zijn er verschillende oplossingen:

  • Meer expats om het gat in de beroepsbevolking te dichten. Door gebruik te maken van werknemers uit het buitenland kunnen we de beroepsbevolking vergroten.

  • Het inzetten van studenten. Door jongeren al tijdens hun studie in te zetten in het bedrijfsleven, wordt de beroepsbevolking vergroot. Het inzetten van studenten biedt bedrijven meerdere voordelen. Ze kunnen flexibel opschalen en de studenten aan zich binden, nog voordat zij de arbeidsmarkt betreden.

Studenten flexibel inzetten

Studenten kunnen in de meeste gevallen hun tijd niet fulltime besteden aan werken. Daarnaast hebben bedrijven niet constant een extra arbeidskracht nodig. GetJobsDone speelt nu al in op de vergrijzing door bedrijven en studenten met elkaar te verbinden door middel van een platform. Op GetJobsDone plaatsen bedrijven studiegerichte opdrachten of klussen, die studenten uitvoeren tegen een fixed fee prijs. Zo doen studenten relevante werkervaring op tijdens hun studie en kunnen bedrijven tijd en geld besparen door hun werk uit te laten voeren door gekwalificeerde studenten.

Plaats gratis een eerste opdracht op GetJobsDone

Om zelf het gemak van het platform te ervaren, biedt GetJobsDone de mogelijkheid aan bedrijven om gratis een eerste opdracht te plaatsen. Het aanmaken van een account is gratis en vrijblijvend.

Wil je meer informatie over het platform en hoe GetJobsDone jouw bedrijf kan helpen? Vraag een online demo aan, waarin je samen met een medewerker in 20-30 minuten door het platform loopt en je vragen kunt stellen.