Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe werkt GetJobsDone?
Op het platform kunnen bedrijven kleine klussen plaatsen tegen een fixed fee die de opdrachtgever zelf bepaald. Deze klussen worden uitgevoerd door studenten die op de opdrachten reageren. Het bedrijf kan uit de verschillende aanmeldingen voor een klus zelf een geschikte student kiezen. Na het doen van een klus zijn er geen verdere verplichtingen meer (geen minimale afname van een aantal uur, geen uitzendcontracten enzovoorts). Daarnaast ontzorgt het platform volledig op het gebied van de administratieve handelingen.

Is GetJobsDone een intermediair?
Nee, wij brengen slechts vraag en aanbod bij elkaar. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is direct contact over een opdracht. Een opdrachtgever betaalt alleen voor het plaatsen van een opdracht op het platform.

Voor studenten

Krijg ik een arbeidsovereenkomst?
Nee, op het platform wordt gewerkt met een overeenkomst van opdracht.

Hoe weet ik zeker dat ik mijn geld krijg?
Wanneer er een match is tussen bedrijf en student, maakt het bedrijf het verschuldigde bedrag (opdrachtwaarde) over naar een tussenrekening. Dit zorgt ervoor dat bij het succesvol afronden van een opdracht (en het plaatsen van een review) de uitbetaling door GetJobsDone geregeld wordt.

Moet ik ingeschreven staan bij de KvK?
Nee, op het platform wordt er gewerkt met het bijverdien principe. Hierdoor hoef je je niet in te schrijven bij de KvK om een opdracht uit te voeren.

Moet ik belasting betalen over mijn verdiende geld?
Als student zonder bijbaan of andere inkomstenbron mag je (in 2021) maximaal € 8450,- bijverdienen zonder hier belasting over te betalen. Eventuele studieleningen zijn hiervan uitgesloten. Wel moet je deze inkomsten aangeven op het jaarlijkse aangifteformulier.

Hoe snel staat het geld op mijn rekening?
Nadat een opdracht is uitgevoerd en het bedrijf een review over jou heeft geschreven, wordt het gereserveerde geld vrijgegeven. De betaling ligt dan in handen van ons betalingssysteem, waarna het meestal binnen 2 dagen op je rekening staat.

Kan ik mij nog afmelden voor een opdracht na inschrijving?
Wanneer je onverhoopt toch de opdracht niet kunt uitvoeren, neem je contact op met de opdrachtgever via de chatfunctie. Omdat er met een overeenkomst van opdracht gewerkt wordt, kan in overleg met de opdrachtgever de opdracht ook later worden uitgevoerd. Dit alles vindt plaats in onderling overleg.

Wat als het bedrijf mij niet genoeg faciliteert om de opdracht uit te voeren?
Probeer de opdracht alsnog op de best mogelijke manier uit te voeren. Maar contact tegelijkertijd ook onze support via de contact pagina, of door een mail te sturen naar support@getjobsdone.nl. Wanneer de tijd voor een opdracht is verstreken of de opdracht is vervuld kan je een review schrijven over het bedrijf. Bij een slechte review nemen wij altijd contact op met het bedrijf om het probleem te bespreken.

Ben ik verzekerd via Getjobsdone?
Nee, je bent niet verzekerd via GetJobsDone, maar elke Nederlander heeft wel een aansprakelijkheidsverzekering. Dus mocht je onverhoopt toch schade maken, kan de opdrachtgever aanspraak doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor loop je weinig risico.

Voor bedrijven

Is er een arbeidsverhouding tussen student en het bedrijf?
Nee, we werken op het platform met een overeenkomst van opdracht. Hierdoor is er geen arbeidsverhouding tussen student en bedrijf. Doordat er geen arbeidsverhouding is kan een bedrijf ook geen werkgeversgezag uitoefenen. Dit wil zeggen dat een bedrijf geen bindende instructies en aanwijzingen kan geven over het verrichten van de arbeid. Over de inhoud van de arbeid is dit wel mogelijk.

Wanneer moet ik de student betalen?
Als er een match is tussen bedrijf en student zal het bedrag direct overgemaakt worden op een tussenrekening. Wanneer een opdracht succesvol is afgerond zal het bedrag vanaf de tussenrekening naar de student worden overgemaakt.

Wat zijn de plaatsingskosten?
Voor het plaatsen van een opdracht betaalt het bedrijf 20% fee over de opdrachtwaarde aan het platform. Deze fee wordt betaald vanuit het tegoed dat het bedrijf heeft opgewaardeerd in het platform.

Wat nou als een student niet op komt dagen/zijn werk niet doet?
Wanneer een student niet komt opdagen zal de vooraf betaalde opdrachtwaarde worden teruggestort naar het bedrijf. Het bedrijf krijgt daarna de mogelijkheid om de opdracht te verlengen.

Wat als we ontevreden zijn over het geleverde werk?
Aan het eind van een opdracht schrijven de student en het bedrijf een review over elkaar. Indien een student een 0-sterren review krijgt, zal er contact opgenomen worden met de student én bedrijf. Indien het platform concludeert dat de student niet naar zijn volle vermogen gepresteerd heeft, wordt de student niet uitbetaald. De vooraf betaalde opdrachtwaarde wordt dan teruggestort naar het bedrijf.

Kan ik als bedrijf zelf een geschikte student selecteren?
Ja, elke student die zich aanmeldt voor de opdracht kan geselecteerd worden. Van alle aangemelde studenten kan je de werkervaring, opleiding en vaardigheden bekijken. Hierdoor kan je eenvoudig beslissen welke aanmelding het meeste geschikt is voor de job.

Krijg ik ook de facturen?
Ja, het bedrijf krijgt één factuur voor het uploaden van het tegoed in het platform. Na afronding van de opdracht krijgt het bedrijf een factuur voor het uitbetalen van de opdrachtwaarde.

Waarover betaal ik BTW?
Het bedrijf betaalt alleen BTW over het opwaarderen van het tegoed op het platform. Over de opdrachtwaarde wordt geen BTW toegevoegd aangezien de opdracht tussen een student en bedrijf plaatsvindt

Hoe kan ik zeker zijn van de kwaliteit?
Een bedrijf kan een student selecteren die zich heeft aangemeld voor de opdracht. De selectieprocedure vergemakkelijkt doordat je de werkervaring, opleiding en vaardigheden van de student kunt bekijken. Daarnaast kan de opdrachtgever referenties of voorbeelden opvragen via de chatfunctie. Tot slot kan een bedrijf de eventuele reviews bekijken van eerder uitgevoerde opdrachten van de student.

Is de student verzekerd via GetJobsDone?
Nee, de student is niet verzekerd via GetJobsDone. Bij schade kan het bedrijf aanspraak doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de student.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.