Gepubliceerd op 04 september 2023

Verhoog de productiviteit door het managen van werkdruk binnen organisaties

Blog
Manage your tasks better

In deze blog laten we je zien van voor impact werkdruk heeft op de organisatie en hoe je er voor kunt zorgen dat je de productiviteit van de organisatie een boost kunt geven!


De impact van te hoge werkdruk op het verzuim van medewerkers

Werkdruk is een onvermijdelijk aspect van elke werkomgeving. Echter, wanneer deze druk te hoog wordt, kan dit leiden tot een verhoogd verzuim onder medewerkers. Wist je dat medewerkers die verzuimen door werkdruk gemiddeld 2x keer zo lang afwezig zijn dan om andere redenen. Een te hoge werkdruk kan leiden tot stress, burn-out en zelfs tot fysieke klachten, wat uiteindelijk resulteert in ziekteverzuim. Dit heeft niet alleen een directe impact op het welzijn van de medewerker, maar ook op het functioneren van de gehele organisatie. Gebrek aan personeel, verminderde productiviteit en een negatieve werksfeer zijn slechts enkele van de mogelijke gevolgen. Het is daarom essentieel om aandacht te besteden aan het managen van werkdruk en zo een gezonde en productieve werkplek te creëren. Meer dan 13% van de werknemers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met werk gerelateerde psychische klachten. Werk aan de winkel om dit te voorkomen.

Hoe een te hoge werkdruk de productiviteit beïnvloedt

Succesvolle organisaties werken om hun productiviteit te verhogen. Echter, wanneer werkdruk te hoog wordt, kan dit de productiviteit aanzienlijk beïnvloeden. Een overbelaste medewerker kan moeite hebben met concentreren, wat leidt tot meer fouten en een langzamer werktempo. Daarnaast kan te hoge werkdruk resulteren in demotivatie en een lager moreel, wat eveneens de productiviteit kan verminderen. Verder kan het leiden tot frequenter ziekteverzuim, wat resulteert in verminderde capaciteit en werkachterstanden. Het is daarom cruciaal om een goede balans te vinden tussen werkdruk en productiviteit. Door het effectief managen van taken en het creëren van een ondersteunende werkomgeving, kan je de werkdruk beheersen en de productiviteit optimaliseren. Werken in blokken is een goede manier om werknemers productiever te laten zijn. Als er niet met blokken gewerkt wordt zijn mensen gemiddeld 40% minder productief dan als ze dat wel doen!

Hoe takenmanagement werkdruk beïnvloedt

Hoe zorg je je er dan voor dat de werkdruk niet te hoog oploopt? Takenmanagement is een krachtig instrument bij het beheersen van werkdruk binnen organisaties. Het correct en efficiënt inplannen, uitvoeren en controleren van taken kan de werkdruk aanzienlijk verminderen. Een goed georganiseerde takenlijst kan medewerkers helpen hun tijd beter te beheren, hun werklast te verminderen en hun productiviteit te verhogen. Het vermindert stress doordat medewerkers een duidelijk overzicht hebben van hun verantwoordelijkheden en deadlines. Daarnaast helpt het bij het stellen van prioriteiten en het voorkomen van overbelasting. Het resultaat? Een evenwichtige werkdruk, tevreden medewerkers en een hogere productiviteit. Een win-win situatie voor iedereen! Daarnaast is door onderzoek aangetoond dat bedrijven die met takenmanagement werken tot 41% productiever zijn!

Praktische tips om te hoge werkdruk te voorkomen

Te hoge werkdruk kan een negatieve invloed hebben op zowel de medewerkers als de organisatie. Gelukkig zijn er verschillende praktische tips die kunnen helpen om dit te voorkomen. Een van de belangrijkste tips is het implementeren van effectief takenmanagement. Dit zorgt ervoor dat taken goed verdeeld worden en deadlines haalbaar zijn. Wanneer medewerkers een duidelijk overzicht hebben van hun taken en prioriteiten, kan dit de werkdruk aanzienlijk verminderen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te communiceren over werkdruk en verwachtingen. Dit zorgt voor begrip en kan eventuele problemen vroegtijdig signaleren. Ten slotte, vergeet niet om voldoende rust en ontspanning te bieden. Een goede balans tussen werk en ontspanning is cruciaal om te hoge werkdruk te voorkomen. Daarnaast werken 71% van de succesvolle projecten met een takenmanagement tool. Dit zorgt dus niet alleen voor minder werkdruk maar ook voor meer succes.