Gepubliceerd op 24 mei 2023

De 5 best practices voor het gebruiken van een takenbord om je capaciteit in kaart te brengen en te managen

Blog
De 5 best practices voor het gebruiken van een takenbord om je capaciteit in kaart te brengen en te managen

Een van de belangrijkste aspecten van het effectief beheren van een team of een organisatie is het inzichtelijk maken en optimaliseren van de interne capaciteit. Een populaire methode om dit te bereiken is door middel van een takenbord, een visueel hulpmiddel dat teams helpt bij het volgen en beheren van hun werkstromen. In dit artikel bespreken we de vijf best practices voor het gebruiken van een takenbord om de interne capaciteit in kaart te brengen en te verbeteren.

1. Visualiseer het werk:

Een takenbord biedt een visuele weergave van de verschillende stadia van een werkstroom. Het begint met het identificeren van de belangrijkste fasen of stappen in het proces, zoals 'Backlog', 'To Do' 'In Progress' en 'Done'. Door deze stappen op het bord te visualiseren met kolommen en kaarten, wordt het gemakkelijker om de voortgang van taken te volgen en eventuele knelpunten te identificeren. Dit geeft inzicht in de interne capaciteit en helpt bij het bepalen van de optimale werkdruk voor het team.

2. Limiteer het takenpakket:

Een belangrijk principe van het takenbord is het limiteren van het takenpakket om de doorstroom te verbeteren. Dit wordt gedaan door het instellen van limieten voor het aantal kaarten dat zich in elke kolom van het takenbord mag bevinden. Door het takenpakket te beperken, wordt overbelasting voorkomen en kunnen teamleden zich concentreren op het voltooien van bestaand werk voordat ze nieuwe taken oppakken. Dit bevordert een evenwichtige verdeling van het werk en verbetert de algehele efficiëntie en doorlooptijd.

3. Meet en analyseer de doorlooptijd:

Door de doorlooptijd van taken te meten, krijg je inzicht in hoelang het duurt voordat een taak van de ene kolom naar de volgende gaat. Dit geeft een indicatie van de snelheid en efficiëntie van de werkstroom. Door de doorlooptijd regelmatig te meten en te analyseren, kun je knelpunten identificeren en verbeteringen aanbrengen om de interne capaciteit te vergroten. Dit kan onder andere worden bereikt door het verminderen van wachttijden, het verbeteren van de samenwerking tussen teamleden en het identificeren van mogelijke optimalisaties in het proces.

4. Gebruik duidelijke en beknopte taakbeschrijvingen:

Om de interne capaciteit effectief te beheren, is het belangrijk dat iedereen in het team een duidelijk begrip heeft van wat er van hen wordt verwacht bij elke taak. Zorg ervoor dat de taakbeschrijvingen op de kaarten beknopt en begrijpelijk zijn. Dit voorkomt verwarring en vermindert de kans op miscommunicatie binnen het team. Duidelijke taakbeschrijvingen dragen bij aan een efficiënte toewijzing van middelen en een optimale interne capaciteitsplanning.

5. Regelmatige teambesprekingen en verbeteringen:

Om de interne capaciteit voortdurend te verbeteren, is het belangrijk om regelmatige teambesprekingen te houden. Tijdens deze bijeenkomsten kan het team samenwerken om mogelijke verbeteringen te identificeren en te implementeren. Bespreek de prestaties van het team, identificeer de knelpunten en stel actieplannen op om de interne capaciteit te vergroten. Het regelmatig evalueren en aanpassen van de werkwijze zorgt ervoor dat het team continu leert en groeit, wat uiteindelijk leidt tot een beter beheer van de interne capaciteit.

Conclusie:

Het gebruik van een takenbord is een waardevolle praktijk om de interne capaciteit in kaart te brengen en te verbeteren. Door het visualiseren van werkstromen, het beperken van werkvoorraden, het meten van doorlooptijden, het gebruiken van duidelijke taakbeschrijvingen en het houden van regelmatige teambesprekingen, kunnen teams hun capaciteit effectief beheren en optimaliseren. Door deze best practices toe te passen, kunnen organisaties beter inzicht krijgen in hun werkprocessen en de efficiëntie van hun teams vergroten.

Hoe zet je GetJobsDone in voor het managen van jouw capaciteit?

Via GetJobsDone kun je gemakkelijk je capaciteit in kaart brengen. Vanuit het centrale takenbord kun je gemakkelijk je interne en externe capaciteit managen. Tekort aan capaciteit? Maak dan gebruik van onze professionele community van meer dan 12.500 NL-based professionals. Benieuwd naar de functies van het platform? Bekijk dan de functionaliteiten of een demo van het platform.